Merhaba!

Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK, ‘doğayla uyum içinde bir toplum’ anlayışını hayata geçirmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Dernek bu amaca; ekosistemleri ve doğayı bilgece bir tutumla koruyarak, modern bilimin bulgularıyla geleneksel ekolojik bilgiyi harmanlayıp, farklı ekosistemleri birlikte yönetmek için yeni yollar keşfederek,

Yerel geleneklerin ve kültürlerin önemini anlayıp, doğal kaynakların katılımcılık ve işbirliği temelinde yönetilmesine, yerel sosyo-ekonomilerin geliştirilmesine destek olarak,

Canlı ve cansız tüm doğanın, doğal kaynakların ve insanlığın kültürel mirasının korunmasına eğitim, araştırma, inceleme, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunarak,

Arıcılığı; arının, tüm doğal ve ekolojik çevrenin korunacağı bir tarzda yaparak, yapılmasını destekleyerek, arıcıları bilinçlendirerek ulaşmayı hedeflemektedir.

Dernek bu amaca ulaşırken, üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlılık yaratır,

Canlı ve cansız tüm doğayı ekonomik, kültürel ve estetik olarak korur, doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunur,

Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser, cinsiyet eşitliği temelinde faaliyet gösterir ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar,

Sorunlar karşısında uygulanabilir, kalıcı ve hızlı çözümler üretir, çözüm odaklı çalışır.

Sağlıklı bir arı varlığının sağlıklı bir doğanın doğrudan göstergesi olduğu bilinciyle, yerel, doğal, entegre ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturmak, arıcıları bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirmek ilk hedefidir.

ApiKoop Destek Çağrısı

Geçen yıl öncelikle arılar ve floramız, ama daha da çok arıcılarımız için zorlu bir yıl oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. İklim krizi artık geleceğini ve olası sonuçlarını tartıştığımız ürkütücü bir beklenti olmaktan çıkıp, yaşadığımız bir gerçeğe dönüştü.

Durum çok ciddi. Ve sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. İstisnasız herkes, hem de göz göre göre hazırlıksız yakalandı ve bırakın yakın ya da uzun geleceği planlamayı yarın ne yapacağını bilemeden, el yordamıyla çözümler bulmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Arıcılarımız ise zaten geçen seneden kayıpla girdikleri bu senenin nasıl geçeceğini ve ailelerinin sağlığını düşünürken, üstüne de bu ekonomik koşullarda bırakın geçinmeyi arılarını nasıl hayatta tutacaklarını düşünmek zorunda kaldılar.

Ama bütün bunlar kadar önemli olan bir diğer konu ise tozlaşmadır. Tozlaşma olmazsa, birkaç bitki dışında ürün olmaz. Bitkisel ürünler, aynı zamanda hayvan beslenmesinde kullanıldıkları için aynı zamanda hayvansal ürünlerin de olmazsa olmazıdır. Yani tozlayıcılar olmazsa yiyecek ve giyecek hemen hiçbir şey olmaz.

Bu alandaki karnemiz de doğal alanların yitimi ve ekosistem kayıpları nedeniyle kötü ve geriye çoğu durumda sadece bal arıları kalıyor bu işi yapacak. Yani arılarımız dolayısıyla arıcılarımız çalışmak, arı bakmak, göçmek ve bunu sadece kendileri için değil, tarımsal üretimin sürmesi için de yapmak zorunda. İyi de bu nasıl olacak. Geçen senenin sorunlarına bu senenin maliyetleri eklenince arıcılar önlerini göremediler ve üretim planlaması yapamadılar.

Arı bakımı arıcının her zaman planlayabildiği bir süreç değildir; hava açar, kapar, yağar. Buna bağlı olarak çiçek durumu ve ona bağlı olarak arının durumu değişir. Arıcı ister istemez işini fırsat bulduğunda yapmak zorunda kalır. Yani arıya bakmaya karar verecek; ama yolculuk, konaklama, yeme, içme, barınma konuları ne olacak. Hiçbirini alıştığı, bildiği gibi yapamadı, yapamayacak. Maalesef şu anda Ağustos’un ilk haftası ve konu hala belirsiz.

Yılın ilk bal hasat zamanı geldi; arıcılarımız, zorlu bir üretim sürecinden sonra kekik, geven, kestane ve yayla ballarını sağdılar. Ancak, bütün bu belirsizliklere ve risklere, artan maliyetlere ek olarak giderek artan ekonomik kriz nedeniyle insanların alım gücü iyice düştü ve bu kez de ballarını nasıl satacakları derdine düştüler. Öte yanda toptancılar keyifle bekliyorlar.

Bu bağlamda sizleri, en azından kooperatifimizin bulunduğu bölgelerdeki arıcıların sorunlarına çözüm ortağı olarak bu sürece katkıda bulunmaya; bir topluluk destekli tarım uygulaması olarak arıcılarımızın yaylada ürettikleri kır çiçeği ballarını bu balların ortalama perakende satış fiyatları olan 200 TL/Kilo üzerinden satın almaya çağırıyoruz.

Ön ödemeler Ağustos ayının ilk haftasından itibaren yapılabilir. Ballar Ağustos ayından başlayarak en son Eylül ayının ilk haftası katılımcıların adreslerine kargolanacaktır. İndirimli kargo ücreti katılımcı tarafından ayrıca ödenecektir.

Hepimiz Aynı Kovandayız!..

Apikoop Arıcılık ve Apiterapik Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

Halk Bankası İzmir Kemeraltı Şubesi

IBAN TR 85 0001 2009 4320 0043 0000 09

e-posta: bilgi@apikoop.org.tr

ApiKoop Kuruldu

Uzun yıllardır verilen emeklerin, yapılan çalışmaların sonucunda bir araya gelen arıcılarımız nihayet ApiKoop’u kurdular. ApiKoop, ÇARIK’ın da yıllardır üzerinde çalıştığı doğayla uyumlu arıcılık modelini yaygınlaştırmak, hem doğal, hem lezzetli, hem de aracısız üretimlerini sizlerle paylaşmak için çalışmalara başladı.
Detaylı bilgi için internet sitesini ya da instagram hesabını takip edebilirsiniz. Dayanışmanın yaygınlaştığı, temiz üretimin arttığı güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle. Dostluk ve sevgiyle…

Marmaris’e Destek Güncelleme

‘Marmaris’e Destek’ çağrısı kapsamında 1500 katılımcının toplam 480.000 TL. ön alımı ve desteği oldu, bu destek evleri yanan en çok zarar görmüş 30 arıcıya 15’er bin lira, toplamda 450.000 TL. olarak aktarıldı. 30.000 TL.; %1’lik müstahsil makbuzları, %8’lik KDV ve vergiler ile analiz ücretleri ve etiket gibi masraflar için kullanılacak.

Muğla’da üretim yapan Arslan Teneke balları dolduracağımız 1 ve 5 kiloluk 4000 civarındaki tenekeyi çağrıya destek amacıyla bedelsiz olarak verecek. MSKÜ Rektörlüğü ve Muğla Gıda Analiz Laboratuvar Müdürlüğü de gerekli analizleri indirimli olarak yapacak. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Arıcılarımız ballarını bir imece etkinliği biçiminde doldurup, paketleyip, kargolayacağımız dolum işliğine getirmeye başladılar. Ay sonuna kadar analiz, dolum ve paketleme işlerini tamamlayarak, Eylül ayının ilk haftası balları adreslerine göndereceğiz.

Hepimiz Aynı Kovandayız!

Doğanın mucizesi arılar bizi yine bir araya getirdiler. Unuttuğumuz en temel gerçeğimizi bize tekrar hatırlattılar; topluluk olmanın önemini, uyum ve güvenin erdemini… Gönüller bir araya geldi; çokluk olduk, bir dayanışma, bir müşterek yarattık. Hepimize teşekkür ederiz…

Bir arı kolonisindeki, kovanındaki binlerce arı birlikte bir büyük topluluk oluşturmak için her gün ana arıya ve birbirlerine dokunur, kokularını alır ve birbirlerinden haberdar olurlar. Ve bir büyük organizma olarak hareket ederler.

Sadece bir kolonideki arılar değil, bütünlüğü içinde tüm doğa, doğadaki bütün yaşamlar birbirine ‘dokunuyor’. Doğa uzun bir süreçte kendi dengesini kurmuş, arı da bu dengeyle uyum içinde kendi yolunu izliyor. Doğadan ve birbirimizden dokunamayacak kadar uzaklaştık, sonsuz sayıda parçanın yan yana geldiği, iç içe geçtiği, her daim kendiliğinden bozulan ve yeniden kurulan bu kadim düzene müdahale ettiğimiz her seferinde, bu kaotik düzeni her hizaya sokma girişimimizde hüsrana uğruyoruz ve uğramaya devam edeceğiz.

Unutmayalım ki, bu düzen biz olmadan da varlığını sürdürebilir, ama ne yazık ki, biz bu düzen olmadan var olamayız. Kendimizi bu bütünün bir parçası olarak görmedikçe, tam tersine kurduğumuz ‘uygarlığı’ doğanın dışında ve üstünde gördükçe başarmamız olası görünmüyor.

Doğadaki bütünlüğü bozmaktan vaz geçmek bir yana, doğayı ‘koruma’ ve ‘kurtarma’ misyonu altında gizlediğimiz bu kibirden de kurtulmalıyız.

Doğanın bizim tarafımızdan korunmasının ve kurtarılmasının gerekmeyeceği bir gelecek umuduyla…

Çevre ve Arı Koruma Derneği – Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

e-posta: bilgi@carik.org.tr

Telefon: +90 543 274 2740

Marmaris’e Destek Çağrısı

Arıcılar arasında, ‘basra’, ‘balsıra’; bilimsel adıyla, ‘çam pamuklu koşnili’, ‘Marchalina hellenica’ her yıl ortalama 20-25 bin ton civarında ‘çam balı’ üretimi sağlayan, Türkiye’deki tüm arıcıların yaklaşık üçte birinin, dünyadaki arıcıların ise yine yaklaşık % 4’ünün bal üretiminin ve 7.000-10.000 civarında arıcı ailesinin temel geçim kaynağı olan bir ‘böcek’. Aşağıdaki harita Muğla ilindeki tüm ormanlık alanların içinde, ‘basralı’ alanları gösteren bir harita. Bu alanlardaki konaklama noktalarında her sonbahar Muğlalı ve diğer illerden gelen arıcıların, yine yaklaşık 3.000.000 kovanı ‘konaklar’ ve çam balı üretir.

Geçtiğimiz hafta Muğla’da başta Marmaris olmak üzere Köyceğiz, Bodrum ve Fethiye’de büyük ormanlık alanlar yandı. Hepsinde çam balı üretim alanları da vardı. Ancak Marmaris’te yanan alan tamamen çambalı üretim ormanıydı. Bu arıcılardan yaklaşık 1400’ü bu sonbaharda kovanlarını konaklatamayacaklar.
Her ilkbahar Muğla’lı arıcılar kovanlarını İç Ege’nin ve İçbatı Anadolu’nun, Afyon, Kütahya, Denizli, Konya ve Eskişehir’in örneğin kekik, geven alanlarına götürür, bal hasat eder ve sonbaharda da çam balı için memleketlerine dönerler.

Henüz dönüş zamanı başlamadığı için neyse ki kovanlar yanmadı, ama şu anda sözünü ettiğimiz yerlerde bekleyen kovanların dönecekleri alanlar yandı. Bu sonbahar Marmarisli arıcıların ve arıların dönecekleri bir ‘memleketleri’ yok!..

Ancak acil ve önemli bir sorun daha var; Marmarisli arıcıların her birinin elinde ‘yayla’da ürettikleri ortalama 2’şer ton balı var. Normalde bunun bir kısmını toptan verir ve yol parası yapar, kalanı ise yavaş yavaş satarak masrafları karşılar ve geçimlerini sağlarlardı.

Bu sene bu balı acilen satabilmeleri gerekiyor. Derneğimizin yapageldiği ‘Ön Ödemeli Topluluk Destekli Tarım’ uygulaması çerçevesinde, Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Marmarisli arıcıların ellerindeki kekik ve geven ağırlıklı doğal ve ham ‘yayla’ balı için bir ön alım çağrısı yapıyoruz.

Bu balların ortalama perakende satış fiyatları olan 120 TL/Kilo üzerinden ön alımı ile ‘çağrı’ya destek verilmesini talep ediyoruz. Birer kiloluk kavanozlarda 120 TL ya da 5’er kiloluk tenekelerde 600 TL ön alım yapabilirsiniz.

Ön ödemeler mümkünse acilen Ağustos ayının ilk haftası yapılabilir. Çağrımız 15 Ağustos Pazar günü  sonlanacaktır. Ballar Eylül ayının ilk haftası katılımcıların adreslerine kargolanacaktır. İndirimli kargo ücreti katılımcı tarafından ayrıca ödenecektir.
Çarık Derneği ve Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi garantör ve denetleyici bir rol oynayacaktır.

Katılım bedeli ‘Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi’nin, İş Bankası Muğla Şubesi TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66 IBAN No’lu hesabına yatırılabilecektir. Hesaba yatırırken, ‘Marmaris’e Destek’ açıklaması yapılmalı, sonrasında isim, bal miktarı ve teslim adresi bilgileri bilgi@carik.org.tr adresine gönderilmelidir.

Ballar MSKÜ Gıda Analiz laboratuvarında analiz ettirilecektir. Ballar teslim edilirken bu analiz raporu da birlikte verilecektir. Bal kavanoz ve tenekelerinin üzerinde kampanya bilgi etiketleri olacaktır.

Çevre ve Arı Koruma Derneği – Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

e-posta: bilgi@carik.org.tr

Telefon: 543 274 2740