Merhaba!

Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK, ‘doğayla uyum içinde bir toplum’ anlayışını hayata geçirmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Dernek bu amaca; ekosistemleri ve doğayı bilgece bir tutumla koruyarak, modern bilimin bulgularıyla geleneksel ekolojik bilgiyi harmanlayıp, farklı ekosistemleri birlikte yönetmek için yeni yollar keşfederek,

Yerel geleneklerin ve kültürlerin önemini anlayıp, doğal kaynakların katılımcılık ve işbirliği temelinde yönetilmesine, yerel sosyo-ekonomilerin geliştirilmesine destek olarak,

Canlı ve cansız tüm doğanın, doğal kaynakların ve insanlığın kültürel mirasının korunmasına eğitim, araştırma, inceleme, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunarak,

Arıcılığı; arının, tüm doğal ve ekolojik çevrenin korunacağı bir tarzda yaparak, yapılmasını destekleyerek, arıcıları bilinçlendirerek ulaşmayı hedeflemektedir.

Dernek bu amaca ulaşırken, üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlılık yaratır,

Canlı ve cansız tüm doğayı ekonomik, kültürel ve estetik olarak korur, doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunur,

Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser, cinsiyet eşitliği temelinde faaliyet gösterir ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar,

Sorunlar karşısında uygulanabilir, kalıcı ve hızlı çözümler üretir, çözüm odaklı çalışır.

Sağlıklı bir arı varlığının sağlıklı bir doğanın doğrudan göstergesi olduğu bilinciyle, yerel, doğal, entegre ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturmak, arıcıları bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirmek ilk hedefidir.