Senin de Bir Kovanın Olsun!

SENİN DE BİR KOVANIN OLSUN

Bir Çevre ve Arı Koruma Derneği Projesi

Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK, doğayla uyum içinde bir toplum anlayışını savunur. Geleneksel ve bilimsel üretim yöntemlerinin uyum içinde birbirini desteklediği üretim ve yaşam birlikleri önerir. Arıların varlığı doğanın bir denge ve uyum içinde işlediğinin doğrudan göstergesidir. Bu dengeyle uyumlu doğal, yerel, bütüncül ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturmayı amaçlar. Arıcıları bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirir. Arıcılığın diğer tarımsal üretim alanlarıyla ve turizm gibi geçim kaynakları ile bütünleşmesini sağlayacak çözümler üretir.

Varolan Durum

Günümüzde sürdürülen haliyle endüstriyel arıcılık; diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, tek tip üretim ve geçim kaynağı şeklinde yapılmaktadır. Arıcı kaderini tamamen tek bir ürüne, bala bağlamaktadır. Bu tek ürünü yeterli miktarda üretememek aç kalmak anlamına gelmektedir. Üretim sürecinin asıl hedefi elde edilecek balın miktarıdır. Ürünün kalitesi ve nasıl üretildiği artık önemini yitirmiştir.

Arıcılar, tekelleşmiş büyük toptancı ve paketleyici şirketlerin dayattığı koşulları ve fiyatı kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Sektörü kontrol eden bu büyük firmaların ‘işçisi’ durumundadırlar. Hem de firma için hiç bir riski olmayan işçiler. Tüketicinin bala ödediği fiyatın ancak dörtte biri gerçek üreticiye gitmektedir.

Bal üretimi doğa koşullarına fazlasıyla bağımlıdır. Her yıl aynı miktarda bal elde etmenin bir garantisi yoktur. Üretimin düşük olduğu yıllarda hedeflenen miktara ulaşmak için başka yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler sağlıklı ve kaliteli balı anlamsız hale getirmekte, üretici kaliteli bal üretse dahi piyasadan karşılığını alamamaktadır.

Yerel ve doğal bir üretim özelliğinden koparılmış olan arıcılık sürdürülebilirliğini yitirme tehdidi altındadır. Ülkemizdeki diğer tüm tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, kitle tüketimine yönelik, tamamen endüstrileşmiş üretime geçiş sürecindedir. Endüstriyel arıcılık modelinde, arıcılar için bulundukları doğal ortam bal elde etmenin dışında bir önem taşımamaktadır. Bu durumda çevre koruma bilinci de oluşmamaktadır.

Ne Yapmalı

Bu olumsuz duruma karşın, arıcılık geleneksel ve doğal yöntemlerden tamamen kopmamıştır. Küçük aile işletmeleri halinde yapılmaktadır. Geleneksel bilgi henüz kaybolmamıştır. Arıcılar, piyasa ve pazarlama baskısından kurtulduklarında sağlıklı ve kaliteli bal üretecek bilgi birikimine sahiplerdir.

İki temel konuda dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar; eğitim ve pazarlama. Bilimsel bilgi ve yöntemlerin paylaşılacağı, koloni ve arılık yönetimi, kaliteli bal ve diğer arı ürünleri üretimi, yerel marka yaratma ve sürdürme yöntemleri konularındaki eğitimlerin yanı sıra, doğrudan pazarlama ağları kurma konusundaki destek derneğimiz aracılığıyla verilecektir.

Bu süreçte sadece üreticilere değil tüketicilere de sorumluluk ve görevler düşmektedir. Sağlıklı, kaliteli ve doğru beslenme ürünleri söz konusu olduğunda; ürünün kalitesiyle miktarı arasında ters, maliyeti ve fiyatıyla düz bir orantı vardır. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün için her zaman daha fazla emek, zaman ve malzeme harcanmıştır. Bu maliyet uygun bir fiyatla dengelenmedikçe ve yeterli bir talep oluşmadıkça, üreticinin ürününün kalitesini düşürmesi kaçınılmazdır.

Tüketiciler de, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir üretimi desteklemek için, ekonomik güçleri çerçevesinde doğru besini ve doğru üreticiyi bulmaya çalışmalıdırlar. Doğru besin üretimi doğayla tamamen iç içe bir süreçtir; tüketiciler olarak bu sürecin mümkün olduğunca içinde olmamız, ürünle ve üreticiyle doğrudan ilişkiler kurmamız çok önemlidir. Bu çaba, sadece bugün ve sadece kendimize değil, yarınlarımıza ve çocuklarımıza da yaşanabilir bir dünya yaratmak ve bırakmak için gereklidir.

Dernek olarak ‘Senin de Bir Kovanın Olsun’ projesini hayata geçiriyoruz.

Proje Konusu:

Proje; arıcıları sağlıklı ve kaliteli bal ve arı ürünleri üretmeleri için destekleyecektir. Doğal, yerel, bütüncül ve sürdürülebilir bir arıcılık modeli oluşturacaktır. Proje ortağı kişilerin kaliteli, doğal bal ve arı ürünleri tüketmelerini sağlayacaktır. Üretici ve tüketici arasında dolaysız bir bağ kuracaktır. Çevre bilinci ve duyarlılığının artırılmasını amaçlamaktadır.

Proje Tanımı:

Bu proje ile; proje ortağı kişi ve kurumlar adına ‘yerinde, karşılıklı, yaygın ve sürekli bir eğitim’ modeli oluşturacak şekilde ve bir ‘uygulamalı eğitim projesi’ biçiminde, ‘eğitim kovanları’ndan oluşan ‘örnek arılıklar’ arılıklar oluşturulacak, bu arılıklarda model arıcılık ve bal üretimi yapılacak, yerel arıcılar eğitilecektir. Böylece, hem yeni arıcılar yetiştirilecek, hem de ‘araştırma ve eğitim arılıkları’ sürdürülmüş olacaktır. Yine tüm süreç ortaklarla paylaşılacaktır. Proje ortakları isterlerse bu arılıklardan bal ve diğer arı ürünlerini temin etmeye devam edebileceklerdir.

Proje Ortağı:

Proje temelde bir ‘Ön Ödemeli Topluluk Destekli Tarım’ uygulaması olacaktır. Ve ‘Katılımcı Güvence Sistemi’ olarak yürütülecektir.

Projeye bir sözleşme imzalayarak dahil olan proje arıcılarından birinin arılığındaki bir kovana ürün ‘ortağı’ olarak katılabilirsiniz.

Proje ortakları, projeye destek ve katkı sağlamak, sağlıklı ve kaliteli bal tüketmek amacıyla arılı koloni ürün ortağı olabilmek için, kovan başına 2022 yılı için 600 TL ödeyerek projeye dahil olabileceklerdir. Katılımcılar, bu bedel karşılığında 10 kilo süzme çam balı alacaklardır. Bu bedel karşılığında katılımcılara yeni ana arısı olan yeni bir koloni tahsis edilecektir. Kovanların üzerine katılımcıların adı yazılacak, hangi arılıkta olduğu ve arılığın yeri katılımcılara bildirilecektir.

Yurtiçi Kargo Muğla Kötekli Şubesi ile yaptığımız görüşme uyarınca, her 10 kiloluk bal tenekesi için 2022 yılında 50 TL sabit ücret üzerinde anlaşılmıştır. Bu durumda 2022 katılımları için 650 TL kargo dahil bir ön ödeme yapılması gerekmektedir.

Proje ortakları hem destek ve katkılarını daha etkin kılmak, hem de yıllık maliyet artışlarından etkilenmemek için üç yıllık sabit fiyatlı bir katılım yapabilirler. Bu katılım payı, 2022, 2023 ve 2024 yılları için kargo dahil toplam 1800 TL.’dır. Bu bedel karşılığında katılımcılar her yıl 10 kilo olmak üzere toplamda 30 kilo süzme çam balı alacaklardır.

Bütün bu seçeneklerde ÇARIK garantör ve denetleyici bir rol oynayacaktır.

Katılım bedeli ‘Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi’nin, İş Bankası Muğla Şubesi TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66 IBAN No’lu hesabına yatırılabilecektir. Bilgi/Açıklama bölümünde, katılımcının Adı, Soyadı varsa Kuruluşu ve ‘Kovanın Olsun Projesine Katılım Payı’ ibaresi yer almalıdır. Katılımcı ve teslim adresi bilgileri aşağıdaki mail adresine iletilmelidir. Çevre ve Arı Koruma Derneği ‐ ÇARIK Proje Katılımcılarına bir Katılım Taahhütnamesi gönderecek ve proje süresi sonunda Katılım Sertifikası verilecektir. Ticari olarak ise, yasal ve mali kurallara uygun olarak tedarikçi ile tüketici arasında ön ödemeli uzaktan ticaret sözleşmesi yapılacaktır.

Proje ortaklarından, arıcılığa ayrıca ilgi duyanlara veya arıcılık bilgisi edinmek isteyenlere, proje arılıklarında eğitim ve paylaşım gezileri düzenlenecektir. Bu gezilerde istenirse bal hasadına da katılabileceklerdir. Arılıklar ve kovanlar, proje ortaklarına özel olacak, üzerlerinde ÇARIK’la birlikte katılımcının da bilgileri yer alacak, katılımcı kovanıyla ilgili tüm süreci internet sitemizde ve sosyal medyada takip edebilecektir.

carik.org.tr – e-posta: bilgi@carik.org.tr